**********************************************************************************************************

Ве молиме да обрнете внимание на следните услови и правила за користење на порограмите на Когнос. Програмот не смеете (и доколку знаете и можете) да го преснимувате или да се обидувате да го префрлите на друг компјутер. Не смее да го користите без знаење на Когнос. Програмот на Когнос не може да биде наследен (со купување или добивање на компјутер каде што е инсталиран Когнос). За сите софтверски решенија кои ќе ги купите од Когнос ви следи посета на која ќе се инсталира програмот, првично ќе бидете запознаети со основните функции, а понатака ќе ви следи и обука за работење со програмот.

**********************************************************************************************************

 


мобилна
верзија