Новости

Ново од Когнос: 1, Пресметка на амортизација на основни средства. 2, Пресметка на плати ......

Прилагодувања
Прилагодување на верзија 1.2.3
1.Корекција на проблем при финансиско книжење на рачни налози; 2.Додадена функционалност затварање на финансиски ставки од посебно мени;
Прилагодување на верзија 1.2.36
1.Отсранување на bug при изготвување ФЗОМ фактури за странци. 2.Додаден извештај за клуб картички по одреден корисник 3.Отстранет bug кај финансова оператива при префрлање почетни фин.салда.
Прилагодување на верзија 1.2.37
1.Отстранување на bug кој предизвикува паѓање на програмата при откажување на избран пациент кај Когнос аптека.
Прилагодување на верзија 1.2.4
1. Додадени можности за предупредување за залихи под нула, и можност при заклучување на испратница или фактура да се прикажува доспеан долг на клиент.
Прилагодување на верзија 1.2.41
1. На Маил репорти има можност да се стави филтер со кој се филтрира конто и 2. Извештај продажба артикли има дополнителна опција да се прикаже клиент/пациент.
Прилагодување на верзија 1.2.43
1. Корегиран bug во материјални документи (приемници,испратници,издатници)
Прилагодување на верзија ---
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent in posuere felis. Aliquam sed est augue, vitae suscipit sem. Aliquam vulputate elit ac quam tristique sit amet scelerisque eros euismod.
Прилагодување на верзија ---
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent in posuere felis. Aliquam sed est augue, vitae suscipit sem. Aliquam vulputate elit ac quam tristique sit amet scelerisque eros euismod.
Прилагодување на верзија ---
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent in posuere felis. Aliquam sed est augue, vitae suscipit sem. Aliquam vulputate elit ac quam tristique sit amet scelerisque eros euismod.
Прилагодување на верзија ---
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent in posuere felis. Aliquam sed est augue, vitae suscipit sem. Aliquam vulputate elit ac quam tristique sit amet scelerisque eros euismod.

Потребно да се знае

Когнос е фирма која секогаш се стреми кон совршенство. Сите можни недостатоци се корегираат колку што е можно побрзо и поквалитетно, а со цел овозможување на непречена работа на сите свои клиенти. За оваа цел секогаш е потребно софтверот да се прилагоди (Update).


мобилна
верзија