Ние развиваме

Револуционерни бизнис
софтверски решенија

Ние создаваме

Идеи за
најдобри резултати

Ние сме тим

Кој создава
професионален софтвер

 Когнос е секогаш насочен и фокусиран кон подобрување на своите софтверски решенија. Една од работите кои ни даваат за право да се наречеме брзи и сигурни се два автоматизирани процеси кои се 100 % Когнос производ а тие се : mail - reporting - производ кој покрај што може да се подеси да праќа електронска пошта (за било кој извештај од програмата) истиот процес праќа маил до Когнос ИНФО доколку на базата не помине backup - или доколку програмот не успее да се update - ира. Со тоа ние имаме единствена можност да реагираме навремено и квалитетно. Вториот процес е cloud backup - процес кој се подесува на самиот програм и секој дневно се извршува без одбирање каква било опција. Когнос развива комплексни софтверски решенија кои овозможуваат управување со огромен број на податоци, нивна обработка и добивање навремени, прецизни и квалитетни информации.


мобилна
верзија